Հատվածներ Աստուածաշնչից․ փոխադրություն

ton-qristosi-tasnerku-araqyalneri-ev-tasnereqerordi-sb-poghos-araqyali-9368Ընթերցում-փոխադրություն

Լուարուք զի ասացաւ.  ակն ընդ ական, և ատամն ընդ ատաման: Այլ ես ասեմ ձեզ՝
մի՛ կալ հակառակ չարին. այլ եթէ ոք ածիցէ ապտակ յաջ ծնօտ քո՝ դարձո նմա  և միւսն: Եւ որ կամիցի ոք դատել եւ առնուլ զշապիկս քո,  թո՛ղ նմա եւ զբաճկոն քո: Եվ որ տարապարհակ վարիցէ զքեզ մղոն մի, ե՛րթ ընդ նմա և երկուս: Որում խնդրէ ի քէն՝ տո՛ւր, եւ որ կամի փոխ առնել ի քէն՝ մի՛ դարձուցանէր զերեսս:

Читать далее

Реклама

Փոխադրություն գրաբարից

 

trchyn

«Երգ Երգոց»

Ահաւադիկ կաս գեղեցիկ,մերձաւոր իմ, ահաւադիկ կաս գեղեցիկ՝ աչք քո աղաւնիք. Վարսք քո իբրև զերամակս այծից, որք երեւեցան ի Գաղաադէ: Ատամունք քո իբրեւ զերամակս կտրելոց, որք ելանեն ի լուալեաց: Իբրև զթել որդան են շըրթունք քո, եւ խօսք քո գեղեցիկք. Իբրեւ զկեղեւ նռան են այտք քո, իբրեւ զաշտարակն Դաւթի պարանոց քո: Ամենեւին գեղեցիկ ես, մերձաւոր իմ,եւ արատ ինչ ոչ գոյ ի քեզ: Սրտակաթ արարեր ինչ ոչ գոյ ի քեզ: Սրտակաթ արարեր զմեզ միով ակամբ քով եւ միով քառամանեկաւ պարանոցի քո: Մեղր կաթեցուցանեն շրթունք քո, մեղր եւ կաթն ի ներքոյ լեզուի քո, եւ հոտ հանդերձից քոց իբրեւ զհոտ կնդըրկի: Читать далее

Թարգմանություն․ ‹‹Յաղագս նորին Յոհաննու››                        

ՅԱՂԱԳՍ ՆՈՐԻՆ1 ՅՈՀԱՆՆՈՒ                                                                                 Երբեմն2 սոյն Յոհան անցանէր առ այգեօք ուրումն3. և էր ժամանակն զայգիսն յատելոյ: Աղաղակէր4 առ նա այր մի յայգւոյն, և ասէ. ‹‹Օրհնեա՛, տէր եպիսկոպոս, զմեզ և զայգիսս››: Ասէ Յոհան. ‹‹Փուշ և տատասկ բուսցի››: Читать далее

Առակներ

                                           Առակների մասին նյութ

book_fairԱռակը  բարոյախոսական բնույթի գրական ստեղծագործություն է, որտեղ այլաբանության միջոցով ներկայացվում, ծաղրվում և քննադատության են ենթարկվում մարդկանց արատները։ Առակի հերոսները կենդանական և բուսական աշխարհի ներկայացուցիչներ են, իրեր, լուսատուներ և այլն։ Читать далее